O nás

Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister pôsobí na Slovensku od roku 1996 a našim hlavným cieľom je podporovať ženy a poskytnúť im potrebné nástroje a formáciu na to, aby boli motorom zmeny v našej spoločnosti.

Túto misiu realizujeme prostredníctvom množstva rôznorodých aktivít pre ženy a dievčatá všetkých vekových kategórii. Každú osobu berieme ako celok, a preto sú naše aktivity orientované nielen na profesionálny rast ale aj na ten ľudský a duchovný.

PLÁN OCHRANY DETÍ A PRAVIDLÁ KOEXISTENCIE
Na zaručenie rešpektovania bezpečnosti a práv maloletých, ktorí sa podieľajú na našich aktivitách, má Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister pravidlá spolužitia a plán ochrany a bezpečnosti maloletých prispôsobený regionálnej a národnej legislatíve, ako aj medzinárodným dohovorom, ktoré naša krajina podpísala vo veciach práv detí a právnej ochrany maloletých.

Tento dokument je dostupný rodinám našich členov v sídle Centra a jeho obsah je povinný pre všetkých, ktorí sa podieľajú na činnosti Združenia. Obsahuje usmernenia pre zaobchádzanie so spoločníkmi, rodičmi a ich rodinami a postup v prípade incidentov s maloletými.

V prípade akéhokoľvek možného incidentu alebo porušenia predpisov kontaktujte predsedkyňu alebo podpredsedkyňu občianskeho združenia.

X