Ister ponúka rôzne aktivity pre študentky stredných aj vysokých škôl, ktoré im pomôžu rozvinúť svoju osobnosť naplno a pochopiť do hĺbky svoju vieru. Počas roka sa organizujú rôzne kultúrne besedy, kurzy, semináre či prednášky.

Nemenej dôležitá je duchovná formácia, ktorú Ister študentkám ponúka. Každý mesiac sa konajú duchovné obnovy, počas celého roka formačné krúžky a raz sa semester duchovné cvičenia.

Stredoškoláčky

Duchovné obnovy a rozjímania

Každý pondelok o 17:15 sú pre stredoškoláčky rozjímania s kňazom.

Každý posledný pondelok v mesiaci organizujeme pre stredoškoláčky krátku duchovnú obnovu, kde sa môžu zastaviť a priblížiť sa k Bohu.

Príprava na cestu do Španielska

V lete plánujeme pre stredoškoláčky cestu do Madridu!

Každý pondelok o 16:00 smáme prípravné stretnutia, ktoré pozostávajú z workshopov na aktuálne témy, pečenia či diskusií.

Vysokoškoláčky

Duchovné obnovy a rozjímania

Každú stredu o 19:00 sú pre vysokoškoláčky rozjímania s kňazom.

Každú poslednú stredu v mesiaci organizujeme pre vysokoškoláčky krátku duchovnú obnovu, kde sa môžu zastaviť a priblížiť sa k Bohu.

Kurz základov teológie

Boh a jeho existencia. Dá sa dokázať?

Prečo veríme, že Biblia je Božie Slovo? Verím v Cirkev? Ježiš: Boh a človek… a mnoho ďalších tém

X