Máš záujem o ubytovanie?

Ister ponúka ubytovanie iba pre dievčatá. Ak Ťa však táto forma bývania zaujala, podobný koncept pre chlapcov ponúka Dowina.

Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister je občianske združenie zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií od roku 1999. V inej forme však svoju činnosť vykonáva už od roku 1996.

Zuzana Kosková

predsedkyňa


Jana Laslavíková

podpredsedkyňa


Kontakt

IČO: 31800017

DIČ: 2021529400

Bankové spojenie

FIO banka

Číslo účtu:   2001612390/8330

IBAN:  SK36 8330 0000 0020 0161 2390

X