Ister ponúka profesionálne aj duchovné vzdelávanie pre ženy všetkých vekových kategórii. Život ponúka neustále nové výzvy a nové otázky, na ktoré treba hľadať odpoveď a vzdelávanie v isteri je programované tak, aby tomu napomohlo.

V ponuke sú jazykové kurzy, kultúrne besedy so zaujímavými osobnosťami či kurzy o výchove alebo aj o varení. Dôležitou zložkou vzdelávania poskytované Isterom je duchovná formácia. Každý mesiac sa organizujú duchovné obnovy s kňazom a raz za štvrťroka duchovné cvičenia. Podľa potreby sa organizujú taktiež teologické či morálne kurzy.

Duchovné obnovy

Každý mesiac sa v Isteri koná pre ženy duchovná obnova. Počas troch hodín sa účastníčky môžu zastaviť, premýšľať a obnoviť svoj vzťah s Bohom. K tomu pomáha rozjímanie, prednáška či svätá omša, ktoré sú súčasťou programu. Taktiež je možnosť svätej spovede.

Program:

17:30 rozjímanie

18:30 prednáška

19:15 svätá omša

Duchovné obnovy sú vždy prvý pondelok, utorok a piatok v mesiaci. V piatok sú doobeda, program začína o 9:00. Presné dátumy nájdete v kalendári akcií.

Pre viac informácií píšte na kvc.ister@gmail.com.

Najbližšie akcie

jún 2024

X