Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister pôsobí na Slovensku od roku 1996 a našim hlavným cieľom je podporovať ženy a poskytnúť im potrebné nástroje a formáciu na to, aby boli motorom zmeny v našej spoločnosti.

Túto misiu realizujeme prostredníctvom množstva rôznorodých aktivít pre ženy a dievčatá všetkých vekových kategórii. Každú osobu berieme ako celok, a preto sú naše aktivity orientované nielen na profesionálny rast ale aj na ten ľudský a duchovný.

Aktuality

Spomienky na letný tábor

Vysoké Tatry (Štrba) 26–31.7.2022

Sv. omša k sviatku sv. Josemaríu

Pečie celé Česko a Slovensko

DIEVČATÁ

Pre dievčatá funguje klub Ister, kde sa každý týždeň stretávajú a venujú rôznym aktivitám od varenia, cez divadlo, vedecké experimenty, rôzne výlety, DIY projekty či dobrovoľníctvo. Všetky aktivity sú vedené tak, aby sa pri nich účastníčky hravým spôsobom učili čnostiam a rástli v duchu služby druhým. Súčasťou každého stretnutia je aj krátka prednáška. Okrem toho dievčatám ponúkame osobný tutoring zameraný na sebarozvoj.

ŠTUDENTKY

Aktivity, ktoré ponúkame študentkám, sú zamerané na ich osobný, duchovný ale aj kultúrny a intelektuálny rozvoj. Cez rôzne prednášky im ponúkame pozitívne modely úspešných žien, ktoré ich povzbudia k aktívnejšej účasti na dianí v spoločnosti. Cez rôzne diskusie a workshopy majú možnosť rovzíjať svoje kritické myslenie. Taktiež ponúkame letné medzinárodné pobyty, vďaka ktorým môžu rozšíriť svoje horizonty.

ŽENY

Dospelým ženám ponúkame rôzne aktivity zamerané na získanie zručností, ktoré im pomôžu v ich profesionálnej kariére, či už ide o jazyky, self-management či soft-skills. Za rovnako dôležitý však považujeme materský rozmer ženy, a snažíme sa preto organizovať aj aktivtiy, ktoré ženám pomôžu s výchovou, manažmentom domácnosti či so skĺbením profesionálneho a rodinného života.

RODINY

V Isteri považujeme rodinu za základ spoločnosti a i keď sú naše aktivity zamerané na ženy a dievčatá, taktiež organizujeme aktivity pre celé rodiny. Každý štvrťrok sa koná „Mama a ja“, čo je špeciálna akcia, kde môžu mamy stráviť špeciálny čas iba s ich dcérami, niečo spolu vyrobiť a zblížiť sa. Okrem toho organizujeme stretnutia celých rodín, v lete je to rodinný guláš či grilovačka, v zime vianočné stretnutia.

DIEVČATÁ

Pre dievčatá funguje klub Ister, kde sa každý týždeň stretávajú a venujú rôznym aktivitám od varenia, cez divadlo, vedecké experimenty, rôzne výlety, DIY projekty či dobrovoľníctvo. Všetky aktivity sú vedené tak, aby sa pri nich účastníčky hravým spôsobom učili čnostiam a rástli v duchu služby druhým. Súčasťou každého stretnutia je aj krátka prednáška. Okrem toho dievčatám ponúkame osobný tutoring zameraný na sebarozvoj.

Kedy býva klub?

Pre dievčatá od osem do 11 rokov: každý pondelok od 16:30 do 18:00.

Pre dievčatá od 11 do 14 rokov: každý utorok od 16:00 do 18:00.

NITRA

Pre dievčatá od osem do 11 rokov: každú druhú sobotu od 10:00 do 12:00

Pre dievčatá od 11 do 14 rokov: každý druhý piatok od 16:00 do 18:00

Presné termíny nájdete v kalendári akcií.

Kontakt: zuzanakoskova2020@gmail.com

ŠTUDENTKY

Aktivity, ktoré ponúkame študentkám, sú zamerané na ich osobný, duchovný ale aj kultúrny a intelektuálny rozvoj. Cez rôzne prednášky im ponúkame pozitívne modely úspešných žien, ktoré ich povzbudia k aktívnejšej účasti na dianí v spoločnosti. Cez rôzne diskusie a workshopy majú možnosť rovzíjať svoje kritické myslenie. Taktiež ponúkame letné medzinárodné pobyty, vďaka ktorým môžu rozšíriť svoje horizonty.

Každý pondelok je o 18:00 v Isteri workshop pre študentky Po stopách prvých kresťanov. O 19:00 býva rozjímanie s kňazom a púo ňom večera s programom.

Každý utorok o 16:00 býva rozjímanie pre stredoškoláčky. O 17:30 býva kurz teológie pre začiatočníkov.

ŽENY

Ister ponúka profesionálne aj duchovné vzdelávanie pre ženy všetkých vekových kategórii. Život ponúka neustále nové výzvy a nové otázky, na ktoré treba hľadať odpoveď a vzdelávanie v isteri je programované tak, aby tomu napomohlo. V ponuke sú jazykové kurzy, kultúrne besedy so zaujímavými osobnosťami či kurzy o výchove alebo aj o varení.
Dôležitou zložkou vzdelávania poskytované Isterom je aj duchovná formácia. Každý mesiac sa organizujú duchovné obnovy s kňazom a raz za štvrťroka duchovné cvičenia. Podľa záujmu sa organizujú taktiež teologické  kurzy.

Tento projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

X