Naštartuj

svoj rast

s Isterom

objav najbližšie akcie
Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister pôsobí na Slovensku od roku 1996 a našim hlavným cieľom je podporovať ženy a poskytnúť im potrebné nástroje a formáciu na to, aby boli motorom zmeny v našej spoločnosti.
Túto misiu realizujeme prostredníctvom množstva rôznorodých aktivít pre ženy a dievčatá všetkých vekových kategórii. Každú osobu berieme ako celok, a preto sú naše aktivity orientované nielen na profesionálny rast ale aj na ten ľudský a duchovný.
V Isteri organizujeme aktivity pre dievčatá na základnej škole, pre stredoškolské aj vysokoškolské študentky ako aj pre ženy či už pracujúce alebo na materskej ale aj aktivity pre celé rodiny.

Študentský domov

Ister je dievčenský študentský domov pre študentky, ktoré to chcú niekam dotiahnuť. Ponúkame ubytovanie v jednolôžkových izbách, stravu a iné služby a to všetko s jedným cieľom: poskytnúť študentkám prostredie, kde sa budú môcť naplno venovať svojmu štúdiu a kde budú môcť rozviť svoju osobnosť.

Súčasťou Isteru sú preto rôzne kultúrne besedy, workshopy či osobný tutoring. Študentky tak majú možnosť stretnúť osobnosti verejného života, vypočuť si príbehy úspešných ľudí ako aj pracovať na svojom osobnostnom raste.

Najbližšie akcie

júl 2024

Dievčatá

Pre dievčatá funguje klub Ister, kde sa každý týždeň stretávajú a venujú rôznym aktivitám od varenia, cez divadlo, vedecké experimenty, rôzne výlety, DIY projekty či dobrovoľníctvo. Všetky aktivity sú vedené tak, aby sa pri nich účastníčky hravým spôsobom učili čnostiam a rástli v duchu služby druhým. Súčasťou každého stretnutia je aj krátka prednáška. Okrem toho dievčatám ponúkame osobný tutoring zameraný na sebarozvoj.

Študentky

Aktivity, ktoré ponúkame študentkám, sú zamerané na ich osobný, duchovný ale aj kultúrny a intelektuálny rozvoj. Cez rôzne prednášky im ponúkame pozitívne modely úspešných žien, ktoré ich povzbudia k aktívnejšej účasti na dianí v spoločnosti. Cez rôzne diskusie a workshopy majú možnosť rovzíjať svoje kritické myslenie. Taktiež ponúkame letné medzinárodné pobyty, vďaka ktorým môžu rozšíriť svoje horizonty.

Ženy

Dospelým ženám ponúkame rôzne aktivity zamerané na získanie zručností, ktoré im pomôžu v ich profesionálnej kariére, či už ide o jazyky, self-management či soft-skills. Za rovnako dôležitý však považujeme materský rozmer ženy, a snažíme sa preto organizovať aj aktivtiy, ktoré ženám pomôžu s výchovou, manažmentom domácnosti či so skĺbením profesionálneho a rodinného života.

Rodiny

V Isteri považujeme rodinu za základ spoločnosti a i keď sú naše aktivity zamerané na ženy a dievčatá, taktiež organizujeme aktivity pre celé rodiny. Každý štvrťrok sa koná „Mama a ja“, čo je špeciálna akcia, kde môžu mamy stráviť špeciálny čas iba s ich dcérami, niečo spolu vyrobiť a zblížiť sa. Okrem toho organizujeme stretnutia celých rodín, v lete je to rodinný guláš či grilovačka, v zime vianočné stretnutia.

Fotogaléria

X