Zachráňte s nami Ister!

Ister má dlhoročný problém s potrubiami a od konca minulého roka je dom v havarijnom stave. Aktuálne preto prechádza rozsiahlou a náročnou rekonštrukciou, ktorá však ďaleko prevyšuje naše finančné možnosti. Bez Vašej pomoci to nezvládneme.

25 rokov pomáhame ženám naplniť svoj potenciál

Kto sme?

Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister pôsobí na Slovensku od roku 1996 a našim hlavným cieľom je podporovať ženy a poskytnúť im potrebné nástroje a formáciu na to, aby boli motorom zmeny v našej spoločnosti.

Túto misiu realizujeme prostredníctvom množstva rôznorodých aktivít pre ženy a dievčatá všetkých vekových kategórii. Každú osobu berieme ako celok, a preto sú naše aktivity orientované nielen na profesionálny rast ale aj na ten ľudský a duchovný. Počas každého roka organizujeme kurzy na získanie profesionálnych zručností, self-manažment, vzdelávanie či skĺbenie rodinného a pracovného života. Taktiež ponúkame kresťanskú duchovnú formáciu, ktorú zastrešuje osobná prelatúra Katolíckej Cirkvi Opus Dei.

Naše tri piliere

ĽUDSKÁ

FORMÁCIA

Osobný rozvoj, rast v čnostiach, výchova detí.

DUCHOVNÁ

FORMÁCIA

Duchovné obnovy a cvičenia, rôzne prednášky a teologické kurzy.

PROFESIONÁLNA

FORMÁCIA

 Aktivity na získanie zručností, či už ide o jazyky, self-management či soft-skills.

Komu sa venujeme

DIEVČATÁ

Pre dievčatá funguje klub Ister, kde sa každý týždeň stretávajú a venujú rôznym aktivitám od varenia, cez divadlo, vedecké experimenty, rôzne výlety, DIY projekty či dobrovoľníctvo. Všetky aktivity sú vedené tak, aby sa pri nich účastníčky hravým spôsobom učili čnostiam a rástli v duchu služby druhým. Súčasťou každého stretnutia je aj krátka prednáška. Okrem toho dievčatám ponúkame osobný tutoring zameraný na sebarozvoj.

ŠTUDENTKY

Aktivity, ktoré ponúkame študentkám, sú zamerané na ich osobný, duchovný ale aj kultúrny a intelektuálny rozvoj. Cez rôzne prednášky im ponúkame pozitívne modely úspešných žien, ktoré ich povzbudia k aktívnejšej účasti na dianí v spoločnosti. Cez rôzne diskusie a workshopy majú možnosť rovzíjať svoje kritické myslenie. Taktiež ponúkame letné medzinárodné pobyty, vďaka ktorým môžu rozšíriť svoje horizonty.

ŽENY

Dospelým ženám ponúkame rôzne aktivity zamerané na získanie zručností, ktoré im pomôžu v ich profesionálnej kariére, či už ide o jazyky, self-management či soft-skills. Za rovnako dôležitý však považujeme materský rozmer ženy, a snažíme sa preto organizovať aj aktivtiy, ktoré ženám pomôžu s výchovou, manažmentom domácnosti či so skĺbením profesionálneho a rodinného života.

RODINY

V Isteri považujeme rodinu za základ spoločnosti a i keď sú naše aktivity zamerané na ženy a dievčatá, taktiež organizujeme aktivity pre celé rodiny. Každý štvrťrok sa koná „Mama a ja“, čo je špeciálna akcia, kde môžu mamy stráviť špeciálny čas iba s ich dcérami, niečo spolu vyrobiť a zblížiť sa. Okrem toho organizujeme stretnutia celých rodín, v lete je to rodinný guláš či grilovačka, v zime vianočné stretnutia.

Prečo potrebujeme pomoc?

Ister má už dlhú dobu problémy s vodovodnými a odpadovými rozvodmi, situácia sa však výrazne začala zhoršovať v roku 2019. Diagnostika systému ukázala, že materiály použité pri rekonštrukcii v roku 1999 boli nekvalitné a zastarané, a preto najmä odpadové rúry postupne praskajú. Každá nová prasklina spôsobila väčšiu či menšiu nehodu. Pri jednej napríklad voda zaplavila našu knižnicu a znehodnotila tak množstvo kníh.

Tieto nehody sme riešili za pochodu, no v roku 2020 sa situácia zhoršila natoľko, že sme postupne museli odstavovať jednotlivé kúpeľne. Ister normálne funguje ako študentský domov, no kvôli narastajúcim problémom s potrubiami sme v tomto akademickom roku už ani nemohli túto možnosť poskytovať.

Situácia sa vyhrotila na jeseň minulého roka a dá sa povedať, že odvtedy Ister funguje v havarijnom stave. Začiatkom tohto roka sa nám podarilo zohnať stavebnú spoločnosť, ktorá bola schopná odštartovať aj napriek pandémii rekonštrukciu v priebehu niekoľkých týždňov a za bezkonkurenčnú cenu, a túto ponuku sme prijali.

Ide však o veľmi rozsiahlu rekonštrukciu, keďže musia byť vymenené komplet celé vodovodné a odpadové rozvody. Ister je študentský domov a celkovo má tak 20 kúpeľní, pričom každá z nich musí byť počas rekonštrukcie rozbitá. Po výmene samotných potrubí preto bude potrebné vymeniť aj obklady a následne celý dom kvôli znečisteniu vymaľovať. Ak však všetko pôjde podľa plánov, v septembri by sa mohol Ister na Lazaretskej 33 vrátiť do bežného chodu.

Financovanie projektu

Ister má viac ako 20 kúpeľní a celková cena rekonštrukcie sa preto pohybuje v okolí 185-tisíc eur. V tejto sume je zarátané vytvorenie projektu, materiál, samotná práca a rôzne pridružené výdaje ako napríklad úroky z pôžičky. Túto sumu plánujeme uhradiť z vlastných zdrojov pochádzajúcich napríklad z letných kurzov, ktoré sme v Isteri organizovali, z darov od veľkých donorov a z množstva menších príspevkov.

Očakávaná cena: 185 000 eur

Rozdelenie výdajov

Plán financovania

Cieľ zbierky: 100 000 euro

V Isteri sa organizujú aktivity pre veľké množstvo ľudí, a preto sme si dali ambiciózny cieľ a prostredníctvom verejnej zbierky chceme vyzbierať 100-tisíc eur. Dúfame aj vo vašu veľkorysosť a ochotu pomôcť, bez vás to totiž určite nezvládneme. Budeme vďační za každú pomoc, aj malá čiastka prispeje k naplneniu nášho cieľu. Ak chcete, taktiež si môžete nastaviť trvalý príkaz a pomáhať nám dlhodobo.

Ako môžete prispieť?

Váš príspevok môžete poslať bankovým prevodom na náš účet

IBAN: SK71 8330 0000 0021 0192 8384

Alebo môžete platbu uskutočniť kartou

X